Facebook nagradne igre

Nagradne igre

Nagradna igra: Morska sol z Seagreens® morskimi algami

Čas trajanja: od 13.11 do 26.11.2017

Nagrada: Seagreens® mineralna morska sol z morskimi algami, 90g

Nagradna igra poteka na Facebook strani: Vse naravnoSplošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

Kdo prireja nagradne igre

Organizator nagradnih iger je podjetje NN International d.o.o., Kašeljska cesta 42a, 1000 Ljubljana.

Kje potekajo nagradne igre

Nagradne igre potekajo na spletni Facebook strani "Vse naravno".

Kdaj nagradne igre potekajo

Čas trajanja nagradne igre je objavljen v najavi nagradne igre na tej strani.

Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija spletne trgovine "bio24.si" in Facebook strani "Vse naravno".

Potek in sodelovanje v nagradnih igrah

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na spletni Facebook strani "Vse naravno" oddajo komentar, všečkajo ali delijo povezavo z nagradno igro oz. odgovorijo na morebitno zastavljeno vprašanje.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo tretji delovni dan po izteku žrebanja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja.

Nagrade

V kolikor nagrada ni objavljena ob objavi nagradne igre potem je nagrada objavljena v spletni trgovini "bio24.si" pod rubriko "FB Nagradne igre".

Objava nagrajencev

Vsi sodelujoči bodo o izidih obveščeni na Facebook strani "Vse naravno" najkasneje 5 dneh po zaključku nagradne igre.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani "Vse naravno"za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli. Nagrajencem bodo nagrade vročene prek dostavne službe organizatorja nagradne igre razen če ni drugače dogovorjeno.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 organizatorju nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi v kolikor bo podana takšna zahteva s strani organizatorja. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Skladno z zakonom o dohodnini se v davčno osnovo ne vštevajo dobitki v nagradnih igrah, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov. Vrednost nagrade predstavlja tržno ceno na dan sprejema teh pravil. Morebitna poznejša sprememba tržne cene ne vpliva na vrednost nagrade.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko Facebook strani "Vse naravno", če je to potrebno, pa tudi na druge načine, obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju NN International d.o.o., Ljubljana.

Druge določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je soglašanje s pravili nagradne igre. Z objavo komentarja, delitvijo ali vščečkanjem objave nagradne igre na.Facebook strani "Vse naravno" se šteje, da se sodelujoči s pravili v celoti strinja. Organizator ne odgovarja za napačne podatke. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih kanalov.

Uporaba osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki bodo poslani organizatorju s strani udeleženca, bodo namenjeni izključno za namene pošiljanja nagrade in obveščanja. Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek) v primeru, da je uporabnik nagrajenec, objavijo na spletni strani Facebook strani "Vse naravno". Organizator se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Organizator bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabil izključno za naslednje namene:

  • Izvedbo nagradne igre.
  • Objavo nagrajencev na spletni Facebook strani "Vse naravno".
  • Komuniciranje v povezavi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi in nagrajenci.

Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva izključitev iz nagradne igre s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@bio24.si

Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.


Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 01.01.2017.